Intervjustudien er gjort på oppdrag fra Likestillingssenteret. Likestillingssenteret
gjennomførte i første del av koronapandemien to kvantitativ undersøkelser om arbeidsdelingen
i hjemmet. Disse ønsket de å utdype med en kvalitativ studie, som gir et unikt innblikk i
barnefamiliers hverdag under en spesiell og krevende periode i vår tid.
Denne studien er basert på 15 informanter, derav sju par, og konkluderer med at norske
barnefamilier har en kjønnet arbeidsdeling. Samtidig viser studien at koronapandemien med
nedstengning og lange perioder med hjemmekontor, både har tvunget frem en forsterket
eller endret arbeidsdeling og åpnet opp for refleksjon rundt den etablerte arbeidsdelingen.

Bestill rapport

«Så da laga vi oss rett og slett en turnus»- Arbeidsdeling i hjemmet under koronapandemien | (rapportnr. 202202)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X