Hytteforbudets betydning – en bortfallsanalyse

12. mars 2020, som for ettertiden blir stående som en merkedag, var dagen da Norge stengte ned som følge av covid-19, omtalt som korona-pandemien. Kort tid etter innførte regjeringen et forbud mot å oppholde seg på fritidsboliger utenfor egen bostedskommune. Med dette bakteppet, er det gjennomført en bortfallsanalyse. Det vil si en analyse av bortfall… Les mer »

«Så da laga vi oss rett og slett en turnus»- Arbeidsdeling i hjemmet under koronapandemien

Intervjustudien er gjort på oppdrag fra Likestillingssenteret. Likestillingssenteret gjennomførte i første del av koronapandemien to kvantitativ undersøkelser om arbeidsdelingen i hjemmet. Disse ønsket de å utdype med en kvalitativ studie, som gir et unikt innblikk i barnefamiliers hverdag under en spesiell og krevende periode i vår tid. Denne studien er basert på 15 informanter, derav… Les mer »