«Så da laga vi oss rett og slett en turnus»- Arbeidsdeling i hjemmet under koronapandemien

Intervjustudien er gjort på oppdrag fra Likestillingssenteret. Likestillingssenteret gjennomførte i første del av koronapandemien to kvantitativ undersøkelser om arbeidsdelingen i hjemmet. Disse ønsket de å utdype med en kvalitativ studie, som gir et unikt innblikk i barnefamiliers hverdag under en spesiell og krevende periode i vår tid. Denne studien er basert på 15 informanter, derav… Les mer »