Culture and regional development

This paper was presented at the council of Europe Conference, Sunne 16. - 17. desember 1987, and gives a brief outline of a pilot project on culture and regional development

Videregående opplæring i Oppland

Rapporten er en gjennomgang av status for det videregående opplæringssystemet i Oppland. Den peker på en del sentrale utviklingstrekk i de siste åra, og analyserer endringer som skjer i rammebetingelsene...