Ansatte

Østlandsforskning har fått en ny medarbeider

Vi i Østlandsforskning er svært glade for å ha fått en ny medarbeider som skal inngå i Regionalgruppa. Xiang Mei begynte i ØF  8. april 2013, og vil hovedsakelig arbeide med reiselivsrelaterte problemstillinger. I 2004 tok Xiang en Bachelor of International Hotel & Tourism Management...Les mer
Kyst

Skjærgårdstjenesten er evaluert

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens naturoppsyn har Norsk institutt for by- og regionsforskning i samarbeid med Østlandsforskning evaluert Skjærgårdstjenesten. Det er gjennomført to landsomfattende e-postbaserte undersøkelser rettet mot ansatte i driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten og personer tilknyttet Skjærgårdstjenestens driftsområdestyrer og personlige intervjuer med...Les mer
Ukategorisert

Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl?

Forskerne Tonje Lauritzen og Kari Batt-Rawden ved Østlandsforskning er med som forfattere i en ny bok om kvinner i Forsvaret, hvor man fokuserer på å tiltrekke, selektere og beholde kvinner. Boken er basert på prosjektet Forskning på årskull. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt,...Les mer
Sykefravær

Svenskene strever med å være sykmeldte

I siste nummer av Velferd sier ØF-forsker og professor Rolf Rønning at det er verre å være sykmeldt i Sverige enn i Norge. Dette er en forskjell som var overraskende for forskerne.Les mer
Fjell

Ta heile Noreg i bruk

Regjeringen la 1. mars fram sin distrikts- og regionalmelding med tittelen Ta heile Noreg i bruk. I meldingen vises det til forskning på norske fjellområder gjennomført av Østlandsforskning.Les mer
Regional utvikling

Grenseregionale spørsmål

Prosjektet Att Göra Regionala Skillnader till Styrka, som har gått over nesten fire år i et samarbeid mellom Østlandsforskning, Centrum för forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet (Cerut) og Högskolan i Dalarna, ble avsluttet med en konferanse i Karlstad 14. februar.Les mer
Sykefravær

Kvinner er mer syke enn menn

Kvinner er nesten dobbelt så mye borte fra jobben enn menn. Det viser NAVs egen statistikk og forskning gjort av eksterne forskere. En hypotese er at kvinner bekymrer seg mer for familien og "dobbeltarbeidet", enn hva menn gjør, noe som fører til slitenhet. Dette støttes også...Les mer
Landbruk

Videregående opplæring i landbruket – hva er næringens behov?

Østlandsforskning skal sammen med NIFU og Trøndelag forskning og utvikling evaluere landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå og kartlegge behov for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå. Oppdragsgiver er Landbruks- og matdepartementet. Det ble levert inn fire tilbud. Av begrunnelse for valg av leverandør framgår: Østlandsforskning...Les mer
Sykefravær

Tre nye artikler om sykefravær og sykenærvær

I prosjektet Social factors contributing to sickness abscense (SOFAC) er det publisert tre nye artikler. To av artiklene er basert på kvalitative studier av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser i Norge og Sverige.Les mer