Vi i Østlandsforskning er svært glade for å ha fått en ny medarbeider som skal inngå i Regionalgruppa. Xiang Mei begynte i ØF  8. april 2013, og vil hovedsakelig arbeide med reiselivsrelaterte problemstillinger.

I 2004 tok Xiang en Bachelor of International Hotel & Tourism Management ved The University of Queensland (UQ), Australia. I 2005 tok hun en «HONOURS» (et frivillig ekstra år etter Bachelorstudium med hovedoppgave: «The travel habits of U.S. international students in Australia»). På grunn av særs gode karakterer her kunne hun gå direkte inn i et PhD-program uten å fullføre et masterstudium. PhD ble fullført i 2012 med avhandlingen «The Role of the National Government in Facilitating Innovation within the Tourism Industry: A Case from Norway». Foruten å ha jobbet som lærer og forskningsassistent ved UQ, parallelt med dr.gradsarbeidet, har hun i Norge erfaring fra familiedrevet spisested og arbeid på Scandic hotell Hamar. Hun kommer senest fra en undervisningsstilling ved Høgskolen i Buskerud, Hønefoss.