Kategoriserte innlegg: Kyst

Skjærgårdstjenesten er evaluert

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens naturoppsyn har Norsk institutt for by- og regionsforskning i samarbeid med Østlandsforskning evaluert Skjærgårdstjenesten.

Det er gjennomført to landsomfattende e-postbaserte undersøkelser rettet mot ansatte i driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten og personer tilknyttet Skjærgårdstjenestens driftsområdestyrer og personlige intervjuer med omlag 25 personer involvert i tjenesten. Skjærgårdstjenesten anno 2013 har utviklet seg trinnvis over flere tiår. Tjenesten dekker i dag kyststrekningen fra grensen mellom Sverige og Østfold til og med Hordaland. Etableringen av tjenesten i Oslofjordområdet kom først. Her er det en annen organisering enn den man finner på Sørlandet. På Vestlandet (Rogaland og Hordaland) fins en tredje organisasjonsmodell.

Evaluerer Skjærgårdstjenesten

Norsk institutt for by- og regionforskning forskning (NIBR) har i samarbeid med Østlandsforskning fått i oppdrag å evaluere Skjærgårdstjenesten. Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 og har nå ansvaret for renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten fra svenskegrensen til og med Hordaland. Evalueringen skal analysere organisering, oppgaveportefølje, resultatoppnåelse, forbedringspotensialer, økonomi og ressursutnyttelse,… Les mer »