Ungdom fra Tolga. Hva vil de bli og hvor vil de bo?

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse blant ungdom i Tolga. Hensikten med undersøkelsen har vært å belyse sammenheng mellom utdanning, kjønn og bostedønske hos ungdom 18-23 år i Tolga kommune.

Reis kjerringa! Del 2. Prosjektbeskrivelse av et utvalg av distriktenes utbyggingsfonds (SND) kvinnerettede tiltaksprosjekter for årene 1987-88

Rapporten er en evaluering av 10 av DU’s kvinnerettede tiltaksprosjekter, del 1 drøfter bl.a. DU’s kvinnerettede satsing i et historisk perspektiv, innholdet i satsingen samt forutsetninger og hindringer for en slik satsing. Videre drøftes de konkrete erfaringene fra prosjektene mht. initiering, målsetting, organisasjon, ledelse, arbeidsmetoder, samt noen kvantitative og kvalitative resultater. Del 1 avsluttes med… Les mer »

Reis kjerringa! Del 1. Evaluering av et utvalg av distriktenes utbyggingsfonds kvinnerettede tiltaksprosjekter for årene 1987-88.

Rapporten er en evaluering av 10 av DU’s kvinnerettede tiltaksprosjekter, del 1 drøfter bl.a. DU’s kvinnerettede satsing i et historisk perspektiv, innholdet i satsingen samt forutsetninger og hindringer for en slik satsing. Videre drøftes de konkrete erfaringene fra prosjektene mht. initiering, målsetting, organisasjon, ledelse, arbeidsmetoder, samt noen kvantitative og kvalitative resultater. Del 1 avsluttes med… Les mer »

Kommuneplanlegging på kvinners vilkår i Tinn kommune

Denne utredningen er en undersøkelse av det kommunale planleggings- og forvaltningsapparatet i Tinn kommune sett fra kvinners ståsted. Den analyserer de ulike etatenes arbeid ut fra kvinners behov og interesser. Undersøkelsen viser at alle etatene har saker av interesse for kvinners hverdag, men at etatene i liten grad differensierer sine målgrupper og tar hensyn til… Les mer »