Rapporten omhandler resultater fra en kartleggingsundersøkelse om kvinners tilknytning til arbeidsmarkedet i to kommuner i Hedmark; Åsnes og Tolga. Kartleggingen er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant et totalutvalg av alle kvinner mellom 20 og 50 år i de to kommunene.

Bestill rapport

Kvinners tilknytning til arbeidsmarkedet. En kartleggingsundersøkelse fra Tolga og Åsnes kommune. | (rapportnr. 198917)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X