Rapporten er en evaluering av 10 av DU’s kvinnerettede tiltaksprosjekter, del 1 drøfter bl.a. DU’s kvinnerettede satsing i et historisk perspektiv, innholdet i satsingen samt forutsetninger og hindringer for en slik satsing. Videre drøftes de konkrete erfaringene fra prosjektene mht. initiering, målsetting, organisasjon, ledelse, arbeidsmetoder, samt noen kvantitative og kvalitative resultater. Del 1 avsluttes med anbefalinger and. DU’s videre strategidebatt og evalueringsopplegg. Del 2 gir detaljerte beskrivelser av ni av de utvalgte prosjektene. Det tiende foreligger som egen rapport.

Bestill rapport

Reis kjerringa! Del 2. Prosjektbeskrivelse av et utvalg av distriktenes utbyggingsfonds (SND) kvinnerettede tiltaksprosjekter for årene 1987-88 | (rapportnr. 199013)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 85,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X