Månedsarkiv januar 2016

Fordeler og ulemper med kommunereform i Nord-Østerdalen

Hva er fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen? I samarbeid med Telemarksforsking og Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU) skal Østlandsforskning utrede alternativene for disse seks kommuner. Formålet med studien er å utrede tre alternativer: det såkalte 0-alternativet, der dagens kommunestruktur fortsetter, sammenslåingsalternativet, dvs. å danne en ny… Les mer »

Oppdaterte maler

Nye og oppdaterte maler for Prosjektkontrakt for ØF som oppdragstaker og Tilbud er nå lagt ut, det er derfor viktig at dere henter disse under Maler når dere skal fylle ut nye.

Namibiske entreprenører vil gjøre en forskjell

Bidra til en positiv samfunnsutvikling er det viktigste motivet for ungdommer i Namibia som ønsker å bli selvstendig næringsdrivende. «I want to make a difference in my country», svarer en av entreprenørene i Østlandsforsknings nye studie: Tracing study in Namibia. 700 unge Namibiere har i november 2015 svart på en survey om entreprenørskap.  Deltakerne er mellom 18 til 25… Les mer »

Anbefaler endringer i Hamars skolestruktur

Større elevgrupper på trinnene, skoleutbygging, justering av skolekretsgrenser og forskriftsendringer. Forskere ved Østlandsforskning kommer med en rekke anbefalinger i rapporten Skolestruktur i Hamar kommune, som presenteres i dag. Skolestruktur Hamar Hamar har ni kommunale skoler på barnetrinnet og tre kommunale skoler på ungdomstrinnet. I tillegg er det 3 private skoler i kommunen. Hovedutfordringene ved dagens struktur… Les mer »

Horisont 2020-prosjekt om sosial innovasjon

Østlandsforskning er deltaker i et europeisk samarbeid om å utvikle kunnskap og policy for å fremme sosial innovasjon i marginale rurale områder. Prosjektet har tittelen ‘Social Innovation in Marginal Rural Areas’ (SIMRA) og finansieres gjennom EUs forskningsprogram Horisont 2020. –Prosjektet gir instituttets fagmiljø en solid plass blant sentrale europeiske forskningsmiljøer på tema innovasjon og rural… Les mer »