Månedsarkiv februar 2015

Vi kan kommunereform

Regjeringen har satt i gang en omfattende kommunereform, og alle landets kommuner er invitert å delta i prosessen. Mange kommuner har allerede begynt å utrede forskjellige kommunemodeller. Østlandsforskning har detaljert innsikt i kommunesektoren og kommunereformens intensjon. Vi har nå etablert et eget kompetanseteam for kommunereform. Teamet består av bredde- og dybdespesialister på analyse av befolkning og næringsliv, utmark,… Les mer »

Hvor går Sør-Troms i årene som kommer?

I samarbeid med NORUT har Østlandsforskning sett på næringsstruktur, arbeidsmarked, bolig og befolkningsstrukturen i Sør-Tromsregionen. Dette har resultert i rapporten ‘Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen’.  Dette er en såkalt ‘delt’ region: en naturlig bolig- og arbeidsmarkedsregion består av Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad i Troms, og Tjeldsund og Evenes i Nordland. De andre kommunene… Les mer »

Hvordan går det med hedmarkingene?

Etter den store helse- og levekårsundersøkelse Østlandsforskning ifjor gjennomførte i oppdrag av Oppland Fylkeskommune vet vi mye om hvordan befolkningen i dette fylket har det. Men hvordan går det med naboene? Dette spør forskerne Kristine Lundhaug og Vegard Johansen i en kronikk som i dag ble publisert i Hamar Arbeiderblad. De viser til en del… Les mer »

Kunnskapsverket er åpnet

Kunnskapsverket er navnet på det nye Nasjonale kunnskapssenteret for kulturelle næringer. Senteret er stiftet på oppdrag av Kulturdepartementet og er virtuelt, så uten fast boplass, men ble forrige uke offisielt åpnet på Lillehammer.   Fra Østlandsforskning er det Dominic Power, Birgitta Ericsson og Atle Hauge som deltar i Kunnskapsverket. Formålet er å samle inn kunnskap om kreative og kulturelle næringer. Forskerne skal blant annet kartlegge… Les mer »

Fjell-forsk-nett sparket i gang

-Vi skal få opp relevant kunnskap for fjellområdene og drøfte hva som er viktig for å ha en positiv utvikling i disse områdene. Dette sier samfunnsgeograf Kjell Overvåg, den første styreleder i det nylig opprettede nettverket fjell-forsk-nett. Nettverket hadde sitt første årsmøte forrige uke, der Overvåg ble valgt for en to-årsperiode. Fjell-forsk-nett ble initiert i… Les mer »

Ser på grunnlag for kommunesammenslåing

Fylkesmannen i Oppland har bedt Østlandsforskning om å bistå med datagrunnlag i forbindelse med kommunereformen. -Vi skal gi Fylkesmannen et mer omfattende datagrunnlag for de vurderinger av aktuelle  sammenslåingsalternativer de er pålagt å fremme for departementet.  I første omgang ser vi nærmere på Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og Valdres, sier prosjektleder Birgitta Ericsson. Østlandsforskning kan benytte… Les mer »