Månedsarkiv september 2013

Introfondet gir resultater

Østlandsforskning og NORUT fikk i 2012 oppdraget med å evaluere og følgeforske Introfondet i Tromsø (INTRO). Dette er et nasjonalt pilotprosjekt i form av en proaktiv enhet og et fond, med hensikt om å skape økt sysselsetting og profesjonalisering i kulturnæringen i Tromsø. Sluttrapporten for dette arbeidet er nå klar.

Det er for tidlig å gjøre opp en endelig status for Introfondet da næringsutviklingsarbeid er tidkrevende. Like fullt mener forskerne i prosjektet at man kan se resultater av arbeidet. Etter en helhetsvurdering konkluderer man med at etableringen av fondet har vært vellykket. I løpet av 2,5 år har INTRO mottatt 527 søknader.

En myte at nordmenn skofter mer enn svenskene

Professor Rolf Rønning, forsker 1 ved Østlandsforskning, har i dag fått stort oppslag i Dagens næringsliv i forbindelse med prosjektet Social Factors Contributing to Sickness Abscense (SOFAC).

Artikkelens overskrift sier at forkjølelsen stopper svenskene mer enn den stopper nordmennene, noe som avliver en myte mange har om at nordmenn er mer borte fra jobben på grunn av sykdom. Forskningen det refereres til i artikkelen er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer innenfor Norges forskningsråds sykefraværsprogram.

Framtidsbildet av Oppland

  I forbindelse med forvaltningsreformen ble fylkeskommunene gitt ansvar for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket. Prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) ble gjennomført i perioden 1.august 2010 til 31.desember 2012. Østlandsforskning har bistått i gjennomføring av en workshop samt forfattet et notat fra workshopen – et «Framtidsbilde». Formålet med RULL er å… Les mer »

Strategiseminar

Det blir strategiseminar 5. til 6. november, sett av datoene allerede nå. Mer info kommer. Seminaret går fra lunsj til lunsj med en overnatting.

Utvikling av Innlandets næringer

ansatt 0002

  Regjeringen har oppnevnt et eget «Innlandsutvalg». Utvalget består av medlemmer fra Hedmark og Oppland og det er næringsliv, organisasjoner, kulturliv og kunnskapssektoren som er er representert. Morten Ørbeck i Østlandsforskning er med i dette utvalget. Utvalgets mandat er å beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet, kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet… Les mer »

Tre tilnærminger til entreprenørskap i grunnopplæringen

2 Vegard

To nye artikler av Vegard Johansen er publisert i anerkjente tidsskrifter. Den ene artikkelen kartlegger og systematiserer entreprenørskap i ungdomsskole og videregående opplæring i Norge. I grunnopplæringen er entreprenørskap organisert som et eget fag, som et tema i andre fag, eller integrert i fag gjennom prosjektmetoden.

Den andre artikkelen «Entrepreneurship education in secondary education and training» systematiserer entreprenørskapstiltak ved hjelp av et skille mellom tre tilnærminger: om, for og gjennom entreprenørskap. Rundt 90 % av ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr ett eller flere entreprenørskapstiltak.