På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en ringvirkningsanalyse av kulturfestivaler. Formålet har vært å klarlegge eksisterende ringvirkninger og identifisere potensial for økte, langsiktige ringvirkninger i regionene som er vertskap for en eller flere større kulturfestivaler.
Analysene er gjort med basis i regioninndelingen i Oppland, og med fokus rettet mot økonomiske ringvirkninger festivalene bidrar til. En ringvirkningsanalyse brukes for å få fram økonomiske verdier. Aktivitet innenfor kulturfeltet bidrar imidlertid med andre, og vel så viktige verdier, som verken kan måles i kroner eller er hensiktmessig å kvantifisere. Det betyr ikke at disse verdiene er mindre verdt, de er bare ikke med i en ringvirkningsanalyse.
Empirisk tar rapporten utgangspunkt i åtte festivaler: Norsk Litteraturfestival/ Sigrid Undset-dagene, Valdres sommersymfoni, Kristin Lavransdatter på Jørundgard, Vinjerock, Jørn Hilme-stemnet, Peer Gynt-stemnet, Fjellfilmfestivalen og Norsk Rakfiskfes-tival. Alle festivalene meldte sjølv interesse for å delta i prosjektet, og har bidratt med data til kunnskapsgrunnlaget rapporten bygger på. Rapporten bygger på to års drift i festivalene. Alle analysene er basert på to år – 2017 og 2018 unntatt for Norsk Litteraturfestival/ Sigrid Undset-dagene der datagrunnlaget gjelder 2018 og 2019. Data består av festivalregnskap og publikumsundersøkelser.

Bestill rapport

Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland | (rapportnr. 201927)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X