Notatet inneholder oppsummering av erfaringer fra arbeidet med regionale planstrategier som bakgrunnsmateriale for å utarbeide forslag til veileder om regional planstrategi.

Bestill rapport

Regional planstrategi. Oppsummering av erfaringer | (rapportnr. 201113)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X