Notatet inneholder oppsummering av erfaringer fra arbeidet med regionale planstrategier som bakgrunnsmateriale for å utarbeide forslag til veileder om regional planstrategi.

Bestill rapport

Regional planstrategi. Oppsummering av erfaringer | (rapportnr. 201113)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 70,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X