Regional planstrategi. Oppsummering av erfaringer

Notatet inneholder oppsummering av erfaringer fra arbeidet med regionale planstrategier som bakgrunnsmateriale for å utarbeide forslag til veileder om regional planstrategi.