Rapporten inneholder den friluftsfaglige analysen av konskevenser ved en eventuell utbygging av kraftverk i Kjøsnesfjorden

Bestill rapport

Konsekvensutredning Kjønesfjord Kraftverk – Delutredning friluftsliv | (rapportnr. 199807)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X