Denne rapporten er et resultat av følgeforskning og evaluering av Intro – fond for kulturnæringen som ble etablert i Tromsø i 2010. Rapporten tar for seg bakgrunnen for Introsatsingen, en analyse av resultater og effekter, organisering og strategier samt hvordan Intro er dekket av media. Rapporten peker både på hva Intro har gjort riktig og hvor det er forbedringspunkter. Resultatoppnåelse blir også analysert. Rapporten kan oppsummeres med at selv om det er tidlig å gjøre opp endelig status, mener vi at man kan se resultater av arbeidet, både kortsiktig men ikke minst langsiktig med det grunnlaget som er lagt for en videre satsing. Etter en helhetsvurdering konkluderes det derfor med at etableringen av Introfondet har vært vellykket.

Bestill rapport

Intro – Evaluering av Intro-fond for kulturnæringen i Tromsø | (rapportnr. 201306)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X