Denne utredning belyser konsekvenser av videre utvikling av reiselivsnæring og fritidsboligbygging relatert til attraksjonskraft og verdiskaping. Utredningen inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell. Formålet
med den regionale planen er å komme frem til en langsiktig og helhetlig strategi for
bruk av fjellområdene, som inkluderer de fem kommunene Krødsherad, Sigdal, Flå,
Nes og Nore og Uvdal.

Bestill rapport

Verdiskaping og attraksjonskraft Norefjell – Reinsjøfjell | (rapportnr. 201917)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: -2,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X