Verdiskaping og attraksjonskraft Norefjell – Reinsjøfjell

Denne utredning belyser konsekvenser av videre utvikling av reiselivsnæring og fritidsboligbygging relatert til attraksjonskraft og verdiskaping. Utredningen inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell. Formålet med den regionale planen er å komme frem til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene, som inkluderer de fem kommunene Krødsherad, Sigdal,… Les mer »

Evaluering av Buskerud trygdemedisinske kompetansesenter

Rapporten er en del av en større evaluering av to forsøk med trygdemedisinske poliklinikker. Den foreliggende rapporten omfatter evalueringen av forsøket i Buskerud fylke med et trygdemedisinsk kompetansesenter (BTKS) i regi av trygdeetaten. Evalueringen omfatter tre hovedtemaer: Virksomheten ved BTKS, oppfølgingen etter at pasientene var utredet der og om aktiv oppfølging av sjukemeldte mer generelt…. Les mer »