Intro – Evaluering av Intro-fond for kulturnæringen i Tromsø

Denne rapporten er et resultat av følgeforskning og evaluering av Intro – fond for kulturnæringen som ble etablert i Tromsø i 2010. Rapporten tar for seg bakgrunnen for Introsatsingen, en analyse av resultater og effekter, organisering og strategier samt hvordan Intro er dekket av media. Rapporten peker både på hva Intro har gjort riktig og… Les mer »