I rapporten gis en oversikt over bedrifter i Hedmark og Oppland som har vært leverandører i petroleumssektoren. Datagrunnlaget for undersøkelsen er hentet fra foreliggende studier samt opplysninger fra lokale og regionale ressurspersoner. Hovedfunnet er at relativt få bedrifter i de to fylkene har hatt en dominerende markedsandel rettet mot olje- og gassektoren. Rapporten drøfter videre viktige betingelser for involvering med sektoren for bedrifter som ikke har vært leverandører tidligere. Deretter diskuteres utsiktene for økte leveranser for bedrifter fra Hedmark og Oppland gjennom et nettverksbasert samarbeid hvor bedrifter i fellesskap arbeider før å øke sine markedsandeler i sektoren.

Bestill rapport

Innlandets posisjon og rolle i norsk petroleumsvirksomhet | (rapportnr. 200913)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X