Markedsmessige utfordringer for kjøttindustrien

Rapporten drøfter utfordringer for den norske kjøttindustrien. Den tar spesielt for seg utfordringer fra varehandelssiden og kjøttindustriens evne til å møte disse.

Innlandets posisjon og rolle i norsk petroleumsvirksomhet

I rapporten gis en oversikt over bedrifter i Hedmark og Oppland som har vært leverandører i petroleumssektoren. Datagrunnlaget for undersøkelsen er hentet fra foreliggende studier samt opplysninger fra lokale og regionale ressurspersoner. Hovedfunnet er at relativt få bedrifter i de to fylkene har hatt en dominerende markedsandel rettet mot olje- og gassektoren. Rapporten drøfter videre… Les mer »