Rapporten drøfter utfordringer for den norske kjøttindustrien. Den tar spesielt for seg utfordringer fra varehandelssiden og kjøttindustriens evne til å møte disse.

Bestill rapport

Markedsmessige utfordringer for kjøttindustrien | (rapportnr. 199503)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X