Rapporten drøfter kjøttindustrien, dens omstrukturering de siste 20 årene, fremtidige utfordringer og omstillingsevne. Hovedvekten er lagt på den lokale kjøttindustrien i regionen i Hedmark og Oppland.

Bestill rapport

Kjøttindustrien i Hedmark og Oppland | (rapportnr. 199512)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X