Kjøttindustrien i Hedmark og Oppland

Rapporten drøfter kjøttindustrien, dens omstrukturering de siste 20 årene, fremtidige utfordringer og omstillingsevne. Hovedvekten er lagt på den lokale kjøttindustrien i regionen i Hedmark og Oppland.