Notatet gir først en kort oversikt over den kunnskapsmessige infrastrukturen i Innlandet og hvordan denne har utviklet seg i løpet av de siste tiårene. Etter dette drøftes faktorer som kan bli bestemmende for den framtidige kunnskapsutviklingen i regionen. Deretter presenteres tre scenarier for Innlandet med et fokus på høyere utdanning og forskning. På bakgrunn av scenariene diskuteres til slutt alternative strategivalg.

Bestill rapport

Innlandet 2030: Kunnskapsmessig infrastruktur | (rapportnr. 200710)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X