Hensikten med prosjektet har vært å vurdere mulighetene for å utvikle et sett med indikatorer for temaområdene folkehelse, miljø og kultur for Innlandet. I dette notatet beskrives det arbeidet vi har gjort med å komme fram til indikatorer for disse tre områdene. Prosjektet er en del av et større prosjekt for Oppland og Hedmark fylkeskommuner som går ut på å lage et sett med samfunnsretta indikatorer som kan inngå som et fakta- og analysegrunnlag i fylkesplanarbeidet (se ØF-rapport 21/2005 ”Innlandet målt med indikatorer”).

Bestill rapport

Indikatorer for folkehelse, kultur og miljø i Innlandet | (rapportnr. 200507)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 110,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X