25 indikatorer for regional utvikling

Dette notatet er vedlegg til ØF-rapport 21/2005, som presenterte 25 indikatorer for regional utvikling. Disse ble brukt til å analysere utviklingen i Innlands-Norge, altså fylkene Hedmark og Oppland. Notatet dokumenterer indikatorene, definisjonsmåter og kilder, og viser hvordan de slår ut i Norges og innlandets regioner

Indikatorer for folkehelse, kultur og miljø i Innlandet

Hensikten med prosjektet har vært å vurdere mulighetene for å utvikle et sett med indikatorer for temaområdene folkehelse, miljø og kultur for Innlandet. I dette notatet beskrives det arbeidet vi har gjort med å komme fram til indikatorer for disse tre områdene. Prosjektet er en del av et større prosjekt for Oppland og Hedmark fylkeskommuner… Les mer »