Regional utvikling

Å gjøre regionale forskjeller til en styrke

Østlandsforskning og Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut), Karlstads universitet, har gitt ut antologien «På gränsen». Boka formidler resultater fra et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Cerut og Høgskolan Dalarna finansiert av Interreg IVa Sverige-Norge-programmet. Tittelen indikerer at mange av artiklene handler om grenser – å...Les mer
UTMARK

Nytt nummer av Utmark

Det har kommet et nytt nummer av tidsskriftet Utmark, - nr 2. 2012. Tidsskriftet Utmark er et ikke-kommersielt foretak, og drives på dugnadsbasis i samarbeid mellom brukere og forskere med interesse for utmarksspørsmål. Foreliggende utgave har seks artikler, hvorav fire er fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Titlene på artiklene...Les mer
Regional utvikling

Call for papers

Eastern Norway Research Institute (Østlandsforskning) is one of three partners in the research network "Regional Studies Association Research Network". The network is now arranging the second workshop in the series "Community energy for development: progress and prospects". Les mer
Ansatte

Ledige forskerstillinger

Østlandsforskning skal utvide staben og søker etter 2-3 nye samfunnsforskere. Det er ønskelig med dr.grad og/eller bred erfaring som oppdragsforsker eller utreder.Les mer
Fjell

Enighet om restriktiv holdning til inngrep i verneområder

I fjellkommunene er det stor enighet om å fortsette den gjennomgående restriktive holdningen til nye inngrep og tiltak i verneområdene. Slik sett skal fjellområdene i hovedsak forvaltes etter samme prinsipper som før de ble vernet, og som jo har gitt grunnlaget for verneverdiene. Dette viser...Les mer
Ukategorisert

Gruppeundervisning Krigsskolen

Krigsskolen har brukt Østlandsforskning som evaluatorer av en ny læringsmetode som anvendes i strategifaget ved skolen. Instruktørene har utviklet sin undervisningspraksis til å bli mer prosessorientert og gruppeundervisningen mer studentdrevet, og kadettene tar i større grad i bruk strategier for dybdelæring. Evalueringen baserer seg på...Les mer
Ukategorisert

Vold mot kvinner

ØF-forsker Vigdis Olsvik er invitert til å delta i to viktige faggrupper innen feltet vold mot kvinner. På bakgrunn av hennes forskning om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne, har Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) invitert Vigdis til å sitte i referansegruppa for forskningsprosjektet om...Les mer
Entreprenørskap

Nyttig seminar om entreprenørskap i utdanningen

Sammen med Høgskolen i Lillehammer og NIFU arrangerte Østlandsforskning (ØF) seminaret Entreprenørskap i utdanningen: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Seminaret ble holdt på Storhove tirsdag 27. november. Flere av foredragene var basert på NIFU og ØFs følgeforskning av den norske satsingen på entreprenørskap i utdanningen for...Les mer