bokomslag på grensen

Østlandsforskning og Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut), Karlstads universitet, har gitt ut antologien «På gränsen». Boka formidler resultater fra et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Cerut og Høgskolan Dalarna finansiert av Interreg IVa Sverige-Norge-programmet.

Tittelen indikerer at mange av artiklene handler om grenser – å flytte, bygge ned og utnytte grenser. Det handler om nasjonsgrensa mellom Norge og Sverige selvsagt, men også mellom regioner, mellom sentrum og periferi, mellom det urbane og det rurale, mellom det lokale og det globale, mellom bosted og arbeidssted, mellom bolig og fritidsbolig, mellom fast og midlertidig, – for å nevne det mest åpenbare. Boka omfatter 20 artikler av i alt 17 forfattere og er delt i tre seksjoner:

Interaksjon og regiondannelser i og rundt Indre Skandinavia

  1. Attraksjon og bolyst – en nøkkel til regional utvikling i Indre Skandinavia
  2. Indre Skandinavia – en region i Europa

Boka presenterer ny kvalitativ og kvantitativ forskning om hvordan pendling, grensehandel og andre former for interaksjon binder sammen menneskene i Indre Skandinavia og hvordan regionens attraksjonskraft som turistdestinasjon påvirker bygdene. Enten man vil eller ikke krymper verden som følge av teknologisk utvikling, endrete vaner, kulturelle preferanser og uttrykk, og ikke minst politiske forhold. Disse endringene sees i et globalt perspektiv, men med blikket fokusert på regionen.