Reiselivets sysselsettingsmessige betydning for Risør, Røros, Vågan og Bykle.

Etterspørsel etter varer og tjenester fra turister berører flere sektorer i økonomien. Omsetningen av varer og tjenester til turister er uttrykk for de direkte virkningene. I tillegg kommer de indirekte virkningene, generert gjennom etterspørsel etter underleveranser, økte investeringer, og økt privat konsum som følge av økt kjøpekraft. Formålet med dette prosjektet er å beregne reiselivets… Les mer »

Organisering og finansiering av fellestiltak innen reiselivet ved eksemplet Davos.

Dette arbeidsnotatet gir en kort oversikt over måten reiselivsinteressene i Dvos er organisert på. Det er lagt særlig vekt på å vise hvilke felles oppgaver Kur- und Verkehrsverein Davos tar på seg og hvordan disse er finansierte. Sentralt i finansieringssystemet for en rekke turiststeder i Alpene er: * Kur- und Sporttaxe: En avgift betalt av… Les mer »

Reiselivsnæringen og OL: Markedsføringskick eller løftestang?

En analyse av OL-regionen som reiselivsregion i lys av vinter-OL 1994. Notatet gir foreløpige tall fra prosjektet OL 94 og reiseliv når det gjelder planlagt kapasitet i reiselivet, samt et regne-eksempel på trafikktallene en slik utbygging vil kreve.

Reiselivsnæring og turisttrafikk i Lom kommune.

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av tilbud og etterspørsel for reiselivsnæringen i Lom kommune. Det er utført undersøkelse av praktisk talt hele reiselivsnæringen i kommen med hensyn til omsetning, trafikk og sysselsetting i årene 1986-88. Videre ble det gjennomført telling av trafikken til Lom stavkirke sommeren 1989 samt en intervjuundersøkelse med et utvalg turister…. Les mer »

Hotellstatistikken omfatter ikke bare hoteller! Ny statistikk over den kommersielle overnattingssektoren i Norge.

Gjennom en typoligisering av enkeltbedrifter og klassifisering/regionalisering av kommuner, har det vært mulig å utvikle et system som får fram bedriftsmessige dimensjoner i det norske overnattingstilbudet samt tilbudets og reisestrømmenes romlige fordelig. Målsettingen er at en rekke av de nye bakgrunnskjennetegn integreres i SSB’s offentlige statistikker over overnattingsnæringen.