Rapporten drøfter dagens næringsmessige bruk av Gudbrandsdalslågen. Næringer defineres som reiseliv, akvakultur og kraftproduksjon. Rapporten analyserer også utviklingsmuligheter innenfor disse næringsmessegmentene

Bestill rapport

Skaper Lågen inntekter og sysselsetting i Gudbrandsdalen? En analyse av regionaløkonomiske forhold knyttet til bruken av vassdraget | (rapportnr. 198627)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 65,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.



X