Rapporten drøfter dagens næringsmessige bruk av Gudbrandsdalslågen. Næringer defineres som reiseliv, akvakultur og kraftproduksjon. Rapporten analyserer også utviklingsmuligheter innenfor disse næringsmessegmentene

Bestill rapport

Skaper Lågen inntekter og sysselsetting i Gudbrandsdalen? En analyse av regionaløkonomiske forhold knyttet til bruken av vassdraget | (rapportnr. 198627)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 65,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X