Evaluering av Landbrukshelsen

Ved jordbruksoppgjøret i 1998 (jf St prp nr 67 (1997-98)) ble det bestemt at Landbrukshelsen skal evalueres i 1999 og resultatet legges fram til jordbruksforhandlingene i år 2000. Landbrukshelsen skal...