Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet i forbindelse med “Program for utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene”. Rapporten drøfter distriktstettsteders attraktivitet for ungdom og unge hushold belyst med eksempler fra tettsteder i Hedmark. Sentrale funn er at attraktiviteten henger sammen med forhold som “trygghet”, relevant arbeid og tilgjengelighet til andre steder som tilbyr kompartible tilbud.

Bestill rapport

Attraktive tettsteder i distriktene? Analyse med tre eksempler fra Hedmark. | (rapportnr. 200006)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X