Notatet presenterer deltakernes vurdering av Bygdeturismekonferansen `99 som ble avholdt på Fagernes 26. og 27. oktober 1999. Konferansen er et nasjonalt møtested for småskala og temabasert reiseliv, men er også av interesse for andre reiselivsaktører. I år samlet konferansen vel 200 deltakere.

Bestill rapport

Evaluering av Bygdeturismekonferansen `99 | (rapportnr. 199909)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X