Evaluering av Bygdeturismekonferansen `99

Notatet presenterer deltakernes vurdering av Bygdeturismekonferansen `99 som ble avholdt på Fagernes 26. og 27. oktober 1999. Konferansen er et nasjonalt møtested for småskala og temabasert reiseliv, men er også av interesse for andre reiselivsaktører. I år samlet konferansen vel 200 deltakere.