Rapporten er skrevet etter oppdrag fra Statens vegvesen, Turistvegkontoret. Formålet har vært å framskaffe informasjon om bruken av turistinformasjon på riksveg 55 over Sognefjellet.Sognefjellsvegen RV55 fikk i 1997 status som Nasjonal turistveg. Dette innebærer blant annet tilrettelegging i form av et informasjonssystem. Stortinget har vedtatt å forlenge satsningen. Det planlegges 11 nye turistveger i tillegg til de eksisterende fire. Turistvegkontoret skal utarbeide nasjonale retningslinjer for turistinformasjon til bruk i det videre arbeidet. Det er behov for mer kunnskap om målgrupper og turistenes informasjonsbehov. I den forbindelse ønsket Turistveg-kontoret at det skulle gjennomføres en undersøkelse i form av et pilotprosjekt langs riksveg 55, Sognefjellsvegen. Denne rapporten presenterer funn fra denne undersøkelsen

Bestill rapport

Turistinformasjon langs rv55 over Sognefjellet- en vurdering av informasjonsmaterialet langs Nasjonal turistveg over Sognefjellet | (rapportnr. 200320)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X