Ved jordbruksoppgjøret i 1998 (jf St prp nr 67 (1997-98)) ble det bestemt at Landbrukshelsen skal evalueres i 1999 og resultatet legges fram til jordbruksforhandlingene i år 2000.

Landbrukshelsen skal dels organisere et effektivt og godt helse- og arbeidsmiljø i landbruket og gi et forebyggende tilbud til gårdbrukere og ansatte i landbruket, dels 2 bidra til at gårdbrukere selv tar ansvar for sitt arbeidsmiljø og således bidra til å skape en sikker og trivelig arbeidsplass og et trygt oppvekstmiljø for barna. Rapporten har til formål å gi en uavhengig vurdering av Landbrukshelsen både med hensyn på organisering, ressursbruk og samfunnsmessig nytte som skal gi grunnlag for eventuelle endringer/ forbedringer i det videre arbeid.

Evalueringen bygger på informasjon fra medlemmer og medarbeidere i Landbrukshelsen, samt skriftlig materiale.

Bestill rapport

Evaluering av Landbrukshelsen | (rapportnr. 200001)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X