Lene Nyhus

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Lene Nyhus har 27 publikasjoner på ostforsk.no.

Fra perm til skjerm.

Rapporten omhandler evaluering av forsøksarbeid med grunnopplæringsmoduler på nett i Trygdeetaten. For første gang har Rikstrygdeverket testet ut ulike former for nett-baserte studier i internopplæringen. I forsøksprosjektet ble det lagt vekt på å teste ut...

En vurdering av prosjektet

Notatet omhandler resultater og erfaringer fra prosjektet "Informasjonsteknologi (IT) for folkevalgte", som ble gjennomført i Oppland fylkeskommune i 1996-1998. En gruppe politikere fikk egen PC hjemme, med tilgang til e-post, internett og intranett. Formålet med...

Autismeprogrammet – en underveisevaluering

Rapporten er en underveisevaluering av Nasjonalt program for utvikling av autismekompetanse (Autismeprogrammet). Autismeprogrammet er en fem-årig nasjonal satsing for å heve kvaliteten på tiltak og tjenester til autistiske mennesker i Norge. I evalueringen har vi...

År 2000-beredskapen i kommunesektoren

Notatet beskriver resultatene fra en nasjonal kartlegging av status i kommunesektoren når det gjelder beredskapen fram mot år 2000, og de dataproblemer som kan oppstå i forbindelse med skifte av årstall. Det ble gjennomført en...