Denne delutredningen ”Helse og trivsel” er en av tre delutredninger som til sammen utgjør ”Temautredning Samfunn”. De øvrige delutredningene er ”Befolkning, boliger og fritidsboliger, bopreferanser og flytting” og ”Næring og sysselsetting”. Utredningen er en av flere fagutredninger i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellområdet i Åmot kommune i Hedmark. Helse og trivsel omfatter en levekårsundersøkelse, drøfting av ulike positive og negative virkninger av etableringen av Regionfeltet. Det er lagt vekt på en utdypende diskusjon omkring støy fra RØ og potensielle støyplager i kommunene Åmot, Elverum, Trysil, Rendalen og Stor-Elvdal. For øvrig trekkes resultater fra andre fagutredninger inn i drøftingen av virkninger så langt resultatene har vært tilgjengelig i skrivende stund.Virkningene er sortert innen tre hovedfaktorer som anses som de vesentligste for folks helse og trivsel:§ sosialt miljø og aktivitetsmuligheter§ bomiljø; de fysiske omgivelser med vekt på støy§ økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelser

Bestill rapport

Regionfelt Østlandet – Temautredning SamfunnDelutredning Helse og Trivsel | (rapportnr. 200205)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X