Skeives levekår i Agder. En kvantitativ og kvalitativ kartlegging

I denne rapporten presenteres og diskuteres funn fra en kartlegging av leveårene til lesbiske, homofile, bifile og/eller transpersoner i Agder. Det er gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge levekårene til lhbt-befolkningen i Agder. I tillegg er det gjennomført 14 dybdeintervjuer med selvrekrutterte informanter fra lhbt-gruppen. Kartleggingen viser at psykiske helseplager ser ut til å ramme en… Les mer »

Lett og tilfreds

Grandes EasyLife prosjekt har pågått siden september 2011. Den typiske deltakeren er en kvinne i 40- 50-årene. Deltakerne har gått ned i vekt, redusert livvidden og de fleste har fått bedret kondisjonen. Muskelmassen har holdt seg forholdsvis stabil. Blodtrykket endret seg lite, men blant enkelte deltakere viser resultatene redusert risiko for utvikling av hjertekarsykdom og… Les mer »

Regionfelt Østlandet – Temautredning SamfunnDelutredning Helse og Trivsel

Denne delutredningen ”Helse og trivsel” er en av tre delutredninger som til sammen utgjør ”Temautredning Samfunn”. De øvrige delutredningene er ”Befolkning, boliger og fritidsboliger, bopreferanser og flytting” og ”Næring og sysselsetting”. Utredningen er en av flere fagutredninger i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellområdet i Åmot kommune i Hedmark. Helse og trivsel omfatter… Les mer »