Marit Vorkinn

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Marit Vorkinn har 11 publikasjoner på ostforsk.no.

Ringvirkninger av fritidsbebyggelse

Rapporten gjennomgår kunnskapsstatus for ringvirkninger av fritidsbebyggelse i finsk og skandinavisk kontekst. Det trekkes også opp status når det gjelder standard og ferdsel ut fra fritidsboliger, samt oppsummerer politiske og sosiale virkninger. Konklusjonen er at...