Utmarksbasert næringsutvikling, kommuneNotatet presenterer resultatene fra en undersøkelse blant ansatte i landbrukssektoren i landets kommuner. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse den kommunale satsingen på nye former for utmarksbasert næringsutvikling, samt å foreta en grov kartlegging av omfanget av denne typen virksomhet i de ulike kommunene.

Bestill rapport

Kommunal satsing på nye former for utmarksbasert næringsutvikling | (rapportnr. 200207)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X