Rapporten belyser kommunal arealplanlegging som rammebetingelse for utmarksbasert næringsutvikling. Rapporten bygger på to casestudier fra Stor-Elvdal og Engerdal kommuner i Hedmark fylke. Casestudien i Stor-Elvdal har belyst hvordan søknader om oppføring av bygninger og anlegg i tilknytning til utmarksbasert næringsutvikling blir behandlet i forhold til overordna arealplaner. Casestudien i Engerdal har kartlagt hvilket omfang dispensasjonssaker etter §7 har i en typisk utkantkommune, og i hvilken grad spørsmålet om næringsutvikling har påvirket utfallet av sakene.

Bestill rapport

Kommunal arealplanlegging som rammebetingelser for utmarksbasert næringsutvikling | (rapportnr. 200218)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X