I rapporten blir mulige framtidige endringer i nordmenns friluftslivutøvelse vurdert. Friluftslivet synes å være preget både av stabilitet og endringer. De stabile trekkene er knyttet til den store oppslutningen frilusftliv har i befolkningen, både i form av mange utøvere og uttrykt interesse. På den andre siden har en sett betydelige endringer innen friluftslivet de siste tiårene, med framvekst av en rekke “moderne” utendørsaktiviteter. Det er også indikasjoner på at normene knyttet til friluftslivutøvelsen er under endring, ved at det tradisjonelle og enkle friluftslivet er på vikende front.

Bestill rapport

Norsk friluftsliv – på randen av modernisering? | (rapportnr. 200002)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X