Notatet er en oppsummering av tilgjengelig litteratur og intervjuer med nøkkelinformanter om den historiske utviklingen av utmarksbasert næringsutvikling i Stor-Elvdal.

Bestill rapport

Utmarksbasert næringsutvikling i Stor-Elvdal – Dokumentasjon og grunnlagsmateriale | (rapportnr. 200101)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 75,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X