Notatet er en oppsummering av tilgjengelig litteratur og intervjuer med nøkkelinformanter om den historiske utviklingen av utmarksbasert næringsutvikling i Stor-Elvdal.

Bestill rapport

Utmarksbasert næringsutvikling i Stor-Elvdal – Dokumentasjon og grunnlagsmateriale | (rapportnr. 200101)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X