Rapporten oppsummerer første del av et større forskningsprosjekt om verdsetting av rekreasjonsområder. Denne delen består av en gjennomgang av fem offentlige veledere for verdsetting av rekreasjonsområder, og formålet er å belyse dagens formelle praksis for verdsetting. De tema som belyses er bl.a. kunnskapsgrunnlag, hvilke type av verdier som innkluderes, anbefalt bruk av ekspertvurdering vs. lekmannsvurderinger og anbefalt metode for sammenveiing til totalverdi.

Bestill rapport

Verdsetting av rekreasjonsområder – en kritisk gjennomgang av fem offentlige veiledere. | (rapportnr. 200214)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X