Rapporten oppsummerer resultatene fra en intervjuundersøkelse blant lokalbefolkningen i de seks kommunene som er berørt av forslaget til verneplan for Reinheimen (Norddal, Rauma, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk). Rapporten belyser lokalbefolkningens bruk og tilknytning til områdene, synspunkter på framtidig forvaltning av området, samt antatte konsekvenser av vern for egen bruk og opplevelse av området.

Bestill rapport

Lokal tilhørighet, bruk og synspunkter på framtidig forvaltning av Reinheimenområdet | (rapportnr. 200209)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X