Konsekvenser av verneplan Reinheimen for reiseliv og miljøbasert næringsutvikling

Notatet utreder konsekvensene for reiselivet og miljøbasert næringsutvikling av verneplan Reinheimen. Notatet belyser nasjonale og internasjonale rammebetingelser for den lokale reiselivsnæringen, dagens reiselivsvirksomhet i det foreslåtte verneområdet, planer om ny virksomhet og forventet utvikling i området uten vern etter naturvernlova. På bakgrunn av dette vurderes konsekvenser av et eventuelt vern, samt mulige forebyggende og avbøtende… Les mer »

Lokal tilhørighet, bruk og synspunkter på framtidig forvaltning av Reinheimenområdet

Rapporten oppsummerer resultatene fra en intervjuundersøkelse blant lokalbefolkningen i de seks kommunene som er berørt av forslaget til verneplan for Reinheimen (Norddal, Rauma, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk). Rapporten belyser lokalbefolkningens bruk og tilknytning til områdene, synspunkter på framtidig forvaltning av området, samt antatte konsekvenser av vern for egen bruk og opplevelse av området.

Konsekvenser av verneplan Geiranger-Herdalen for reiseliv og miljøbasert næringsutvikling

Notatet utreder konsekvensene for reiselivet og miljøbasert næringsutvikling av verneplan for Geiranger-Herdalen. Notatet belyser nasjonale og internasjonale rammebetingelser for den lokale reiselivsnæringen, dagens reiselivsvirksomhet i det foreslåtte verneområdet, planer om ny virksomhet og forventet utvikling i området uten vern etter naturvernlova. På bakgrunn av dette vurderes konsekvenser av et eventuelt vern, samt mulige forebyggende og… Les mer »